Sömntyper

Det finns olika sorters sömn. Man skulle grovt kunna dela upp det mellan djup och ytlig sömn. De olika löser av varandra under nätterna och de har lite olika funktioner. Det är de första timmarna av sömnen som betyder mest för återhämtningen.

De namn som finns på sömnyper är REM- och NREM-sömn. Man identifierar dem genom att de har olika EEG (elektroencefalogram). Med EEG mäter man den elektriska aktiviteten i hjärnan genom elektroder på huvudet.

REM-sömn är den ytligare sömnen och där har man även snabba ögonrörelser. Det är under REM-sömn som man drömmer mest. I NREM-sömn sover man mer stillsamt och lite djupare. Då minskar pulsen något och kroppstemperaturen sjunker lite. Under de olika sömntyperna växlar även andelen och typen av hormoner i blodet.