Sömnstörningar

Det finns olika typer av sömnsvårigheter som beror på olika saker.

Jetlag

JetlagEn vanlig anledning är så kallad Jetlag. Det är ett tillstånd som orsakas av störningar i dygnsrytmen. Det kan dels bero på att man jobbar på olika tider, att man till exempel jobbar natt ibland och dag ibland och dels kan det bero på resor till platser i andra tidzoner. Har man Jetlag så brukar man känna sig trött, förvirrad och lättirriterad. Man kan dessutom ha svårt att sova på nätterna och risken för huvudvärk är stor.

Sömnfasstörningar

Ett annat vanligt problem är vad man kallar för sömnfasstörningar. Då sover man normalt lång tid och med normalt sömnmönster men man somnar antingen för tidigt eller för sent. Det skapar problem med det vanliga livet och det kan bli svårt att hinna med arbete eller skola.