Insomnia

Insomnia, eller sömnlöshet som det egentligen heter på svenska är att man under en tid inte kan eller har riktiga svårt att sova. Det som kan ligga bakom insomnia kan vara någon sjukdom som har sömnlöshet som symtom eller så kan det vara insomnia som inte kommer som en följd av något annat. Det blir ett allt vanligare problem och det finns undersökningar som visar att nästan 15 procent av den vuxna befolkningen i västvärlden har besvär med sömnen i så stor mån att det kan kallas kronisk insomnia. Det är då ännu vanligare bland äldre människor. Vanligast är att sömnlöshet inte har en enkel bakomliggande orsak. Det är oftast en serie problem som ligger bakom det hela. Vanligt är att det är stress och för lite rörelse och motion som är de största bovarna men ångest och oro är även de vanliga. För vissa är det tinnitus som stör sömnen.

Det är även vanligt att personliga tragedier kan leda till insomnia, till exempel om någon nära går bort eller om man är i ekonomisk kris. Insomnia kan behandlas på lite olika sätt. Dels kan man använda olika beteendeterapeutiska tekniker och dels så kan man medicinera bort besvären. Man använder sig då av sömnmedel för att få kroppen att somna. Ofta försvinner insomnia av sig själv.